Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Mokyklos istorija

Pirmosios Parapinės mokyklos Siesikuose įkūrimas susietas su 1773 m. Edukacijos komisijos Vilniuje, vadovaujamos vyskupo Igno Masalskio, veikla. 1773 metais Siesikų parapinėje mokykloje mokėsi 3 bajorų ir 3 miestelėnų bei valstiečių vaikai, 1781 m. – 21 bajorų ir 4 valstiečių vaikai. Po 1863 m. sukilimo įkurta rusiška laudies mokykla. 1884 –1885 m. buvo pastatytas mokyklos pastatas Siesikų miestelyje, kuris tarnavo mokyklos tikslams iki 1985 m. (dabar nugriautas). Dvaro parke, nedidelis mūrinis namas mokyklai, vadinamas Akademija.


Siesikuose pradinė mokykla veikė nuo 1918 metų. 1922 matais mokykloje dėstė du mokytojai: mokyklos vedėja Magdalena Šeporaitytė, baigusi Vilniaus “Ryto” draugijos seminariją, ir mokytoja Elena Piešinaitė, baigusi Ukmergės gimnazijos 4 klases.1922 – 1939 metais mokykloje dėstė 2 – 4 mokytojai, iš kurių nebuvo nė vieno su aukštuoju išsilavinimu. 1940 – 1944 metais Siesikų pradinėje mokykloje dirbo 5 mokytojai.
Mokykloje pažymėtinas blogas lankomumas, ypatingai rudenį ir pavasarį. To priežastis buvo rudens ir pavasario žemės ūkio darbai, į kuriuos buvo įtraukiami ir mokyklinio amžiaus vaikai.

Siesikų pradinę mokyklą 1922 – 1944 metais lankė vidutiniškai 90 – 150 mokinių. Didžiausias mokinių skaičius pastebėtas I – II klasėje. Pavyzdžiui 1931/32 mokslo metais I klasę lankė 81 mokinys, II klasę – 29 mokiniai. Tais pačiais mokslo metais mokyklos 7 klases baigė 7 mokiniai, 6 klasę – 3 mokiniai. 1932/33 mokslo metais mokyklą baigė 15 mokinių.

Siesikų valsčiaus savivaldybė ėmėsi priemonių privalomam pradiniam mokslui įvesti. 1928 metais kovo men. 7 dieną Siesikų valsčiaus taryba svarstė klausimą dėl privalomo mokymo įvedimo. Buvo nutarta prašyti Lietuvos švietimo ministerijos nurodymo paskelbti Siesikų valsčiuje nuo 1928 m. rugsėjo 1 dienos privalomą mokyklos lankymą.1943/44 mokslo metais minėtame pastate buvo 5 kambariai, pritaikyti mokyklai. Dar vienas kambarys buvo naudojamas pas privačius asmenis namuose. Mokyklai priklausė 3 ha ploto mokomasis ūkis. Mokytojams skirtas 2 kambarių butas.

Mokyklos inventorius ir pagalbinės mokymo priemonės buvo gana ribotos. 1930 sausio mėn. mokykloje buvo 21 vienvietis suolas, 2 dviviečiai suolai ir 4 triviečiai suolai, o mokyklą tais metais lankė 89 mokiniai. Tais pačiais metais mokykla turėjo 2 rašomąsias lentas, 2 pasaulio šalių žemėlapius, 2 Europos šalių žemėlapius ir 3 Lietuvos žemėlapius.

1944 m. Daugailių dvaro rūmuose buvo įsteigta progimnazija. Pirmuoju progimnazijos direktoriumi buvo Jonas Paltanavičius. Kartu su juo dirbo 6 mokytojai, tarp jų – dabar Siesikų miestelyje gyvenanti mokytoja Elena Kuliešienė. Po metų mokyklos direktoriumi paskyrė Joną Žvirblį. Vėliau direktore dirbo Zofija Jakštaitė. 

1951 metais buvo įsteigta Siesikų vidurinė mokyka. Ji veikė pradinės mokyklos patalpose ir dar papildomai gavo dviaukštį Jankūno namą. Antrą aukštą teko įrengti. Pirmasis vidurinės mokyklos direktorius – Algis Šmidtas, 1952 m. jį pakeitė Vytautas Kinderis.

1953 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Stasys Butkus, pavaduotoju – Algis Tamelis. 1955 m. buvo išleista pirmoji abiturientų laida.  

1964 metais Siesikų vidurinė mokykla persikėlė į naują mūrinį trijų aukštų pastatą. Darbą pradėjo 22 mokytojai. 11 mokytojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 2 studijavo neakivaizdiniu būdu. Naujoje mokykloje mokėsi 309 mokiniai.

1971 m. mokyklos vadovu tapo buvęs pavaduotojas Vytautas Latvys, kuris visus pakerėdavo ne tik puikiu jumoro jausmu, bet ir žmogiška šiluma, tėvišku rūpestingumu ir supratingumu.

1985 metais Vytautą Latvį pakeitė ilgametė mokyklos vadovė Danutė Gelūnienė, dalykiškai ir reikliai vadovavusi iki 1999 m. 

1985 m. pastatytas 80 vietų mokyklos bendrabutis su valgykla.

2000 m. pirmą kartą mokyklos istorijoje rajone buvo paskelbtas konkursas direktoriaus vietai užimti. Konkursą laimėjo sumanus, novatoriškas ir charizmatiškas žmogus Vaidotas Kalinas.

2000-2001 m. m. mokykloje įvestas profilinis mokymas, o kitais mokslo metais linksmai ir įspūdingai mokykla atšventė vidurinės mokyklos 50-ąjį jubiliejų. 2003-2004 m. m. pradėjo 256 mokiniai, kuriuos mokė 27 mokytojai. Prie Siesikų vidurinės mokyklos prijungtos Petronių ir Tulpiakiemio pradinės mokyklos ir pavadintos skyriais. 2008 metais įrengtas stadionas.2013 m. pakeistas mokyklos statusas iš vidurinės mokyklos į gimnaziją.

2017 metais baigti dešimtmetį trukę mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos darbai. 

2022 metais po vidaus struktūros pertvarkos, gimnazija tapo Ukmergės r. Siesikų pagrindine mokykla.

 

Gilų pėdsaką mokinių atmintyje bei mokyklos istorijoje paliko mokytojai: Veronika Amankavičienė, Antanas Paškevičius, Aldona Miknevičienė, Albina Latvienė, Aldona Šlubelienė bei Aldona Černiauskienė.

Per 59 savo gyvavimo metus Siesikų vidurinė mokykla išleido 55 abiturientų laidas, iš viso 804 abiturientus. Mokyklą baigė aukso ir sidabro madaliais: Valė Pivoraitė (1967 m.), Artūras Latvys (1974 m.), Vidmantas Matilionis (1977 m.), Laimonas Latvys (1981 m.), Dainora Puišytė (1986 m.), Egidijus Gelūnas (1987 m.), Albertas Latvys (1987 m.), Inga Kragnytė (1991 m.), Daiva Šarkinaitė (1991 m.), Erika Kuliešaitė (1992 m.), Mantas Paškevičius (1993 m.).

Šioje mokymo įstaigoje visada dėmesio centre – jaunas žmogus, jo siekiai, tobulėjimo galimybės. Čia mokėsi buvę Lietuvos ministrai Reinoldijus Šarkinas, Julius Veselka ir Bronius Bradauskas, Lietuvos mokslų daktarai Antanas Zamackas, Antanas Šarkinas, menininkai Romas Raila, Albinas Kuliešis, elektroninės muzikos grupės ,,Golden Parazyth“ vokalistas Giedrius Širka, Lietuvos Tūkstantmečio vaiko titulą pelnęs, šiuo metu filosofiją studijuojantis Gediminas Šataitis.

MOKYKLOS VADOVAI

Direktoriai

Algis Šmidtas

1951 – 1953m.

Stasys Butkus

1953 – 1957 m.

Vytautas Toliūnas

1957 – 1958 m.

Stasys Katinas

1958 – 1963 m.

Adolfas Šiaučiulis

1963 – 1971 m.

Vytautas Latvys

1971 – 1985 m.

Danutė Gelūnienė

1985 – 1999 m.

Vaidotas Kalinas

2000 – 2018 m.

Jolanta Ulkštinienė

 2021- iki dabar

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Algis Tamelis

1951 – 1953m.

Regina Belickaitė

1954 – 1957m.

Veronika Amankavičienė

1957 – 1958m.

Vytautas Latvys

1958 – 1971m.

Danutė Gelūnienė

1971 – 1985m.

Elvyra Žvirblienė

1985 – 1986m.

Romas Dainys

1986 – 1987m.

Kęstutis Motiejūnas

1987 – 1990m.

Irena Kučinskienė

1990 – 2007m.

Gražina Savilionienė

2007 – 2021 m.Skip to content