Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Specialioji pedagogė Ligita Sipavičienė

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas (kontaktinio)

Darbo laikas (nekontaktinio)

Pirmadienis

7.40 — 11.40

11.40 — 15.40

Antradienis

7.40 — 13.40

14.45 — 15.45

Trečiadienis

7.40 — 12.40

12.45 — 15.45

Ketvirtadienis

7.40 — 10.40

10.55 — 14.55

Penktadienis

 

8.00 — 10.00

Kontaktai: tel. 8 (340) 46460

El. p. spec.pedagoge@siesikaimokykla.lt


Specialiojo pedagogo veikla

Tikslas – formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą bei organizuoti pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Uždaviniai:

1. Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

2. Saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas, skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

3. Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.

4. Skatinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, informuojant apie vaikų pasiekimus.

5. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams integruotis mokyklos bendruomenėje.

6. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Skip to content