Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

VARDAS, PAVARDĖ

DĖSTOMAS DALYKAS

Rasa Kuliavaitė

Lietuvių kalba, pirmininkė

Vitalija Čyvienė

Lietuvių kalba, sekretorė

Vilma Račkauskienė

Rusų kalba

Marytė Talalienė

Rusų kalba, technologijos

Dalius Stašelis

Biologija, Gamta ir žmogus, Žmogus ir sauga

Irena Micienė

Fizika

Sigitas Lapka

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Daiva Prokapienė

Geografija

Jovita Veržbickienė

Ikimokyklinis ugdymas

Daiva Karaliūnienė

Muzika, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo meninė raiška

Egidijus Barčys

Kūno kultūra

Vaida Balnytė

Priešmokyklinis ugdymas, dailė

Aldona Ruzienė

Pradinis ugdymas

Asta Pauliukienė

Pradinis ugdymas

Leokadija Talalienė

Pradinis ugdymas

Vaiva Šidlauskienė

Pradinis ugdymas

Violeta Grigaliūnienė

Anglų kalba

Giedrė Makavičienė

Anglų kalba, informatika

Ramutė Dubrovskienė

Matematika

Alvydas Grigaliūnas

Technologijos

Rita Lingienė

Chemija

Inga Andrašiūnienė

Etika, ekonomikos pagrindai

Ligita Sipavičienė

Specialioji pedagogė

Neringa Kisevičienė

Tikyba

Vaida Vaičaitienė

Gyvenimo įgūdžiai, socialinė pedagogika

Ona Motiejūnienė

Bibliotekininkė

Skip to content