Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Socialinė pedagogė Vaida Vaičaitienė

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 — 15.00

12.00 — 12.30

Antradienis

8.00 — 15.30

12.00 — 12.30

Trečiadienis

8.00 — 15.00

12.00 — 12.30

Ketvirtadienis

8.00 — 15.30

12.00 — 12.30

Penktadienis

8.00 — 15.00

12.00 — 12.30

Kontaktai: tel. 8 (340) 46 481

El. p. soc.pedagoge@siesikaimokykla.lt

Socialinio pedagogo veikla

Socialinis pedagogas – specialistas, siekiantis sudaryti optimalias mokinių asmenybės tobulėjimo sąlygas, ugdantis vaikų socialines kompetencijas bei garantuojantis sėkmingą socializacijos procesą juos supančioje aplinkoje.

Socialinio pedagogo tikslas – įgyvendinti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, socialinės adaptacijos bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Veiklos formos:

  • Individualus darbas su mokiniais, tėvais ( globėjais), mokyklos pedagogais;

  • Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas mokykloje;

  • Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;

  • Tarpinstitucinės veiklos organizavimas.

Skip to content