Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

2023 – 2024 m.m I pusmetis

 

 

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Pirmadienis

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugdymas

Muzika

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizinis ugdymas

Tikyba

Gamtos mokslai

Lietuvių k.

Tikyba

Matematika

Lietuvių k.

Pasaulio p.

Gamtos mokslai

Pasaulio p.

Etika/tikyba

Etika/Tikyba

  

Konsultacijos

Konsultacijos

Antradienis

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Technologijos

Dailė ir techn.

Dailė

Dailė ir techn.

Muzika

Šokis

  

Klasės valandėlė

 

Trečiadienis

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

Matematika

Anglų k.

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugdymas

Muzika

Muzika

Muzika

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

Ketvirtadienis

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių k.

Anglų k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Visuomeninis ugd.

Pasaulio p.

Lietuvių k.

Pasaulio p.

Technologijos

Šokis

Muzika

Muzika

 

Klasės valandėlė

 

Klasės valandėlė

Penktadienis

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių k.

Šokis

Muzika

Šokis

Anglų k.

Klasės valandėlė

Anglų k.

Dailė

Matematika

Konsultacijos

Dailė ir techn.

Anglų k.

Dailė ir techn.Pradinėse klasėse dirba:

Eil.

nr.

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Klasė

Kontaktai

  1.  

Aldona Ruzienė, mokytoja metodininkė

1 klasė

a.ruziene@siesikaimokykla.lt

  1.  

Leokadija Talalienė,

mokytoja metodininkė

2 klasė

l.talaliene@siesikaimokykla.lt

  1.  

Vaiva Šidlauskienė mokytoja metodininkė

3 klasė

v.sidlauskiene@siesikaimokykla.lt

  1.  

Asta Pauliukienė, vyr. mokytoja

4 klasė

a.pauliukiene@siesikaimokykla.lt

Skip to content