Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Bibliotekoje ir skaitykloje dirba:

Bibliotekininkė Ona Motiejūnienė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

6.45 — 15.15

11.00 — 11.30

Antradienis

8.00 — 15.30

11.00 — 11.30

Trečiadienis

6.45 — 15.15

11.00 — 11.30

Ketvirtadienis

6.45 — 15.15

11.00 — 11.30

Penktadienis

6.45 — 15.15

11.00 — 11.30

Kontaktai: tel. 8 (340) 46 460

El. p. biblioteka@siesikaimokykla.lt


 

Bibliotekos tikslai

-Formuoti kūrybingą ir sąmoningą asmenybę, gebančią naudotis bibliotekoje sukaupta informacija.

-Skatinti knygų skaitymą bei panaudojimą mokymo procese.

-Palaikyti ir plėtoti mokyklos siekiamus tikslus.Eil. Nr.

Veikla

Įgyvendinimo būdai ir formos

Data

1

2

3

4

I

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas

 1. Pirmokų ir naujai atvykusių mokinių supažindinimas su bibliotekos patalpomis, fondais, reikalavimais bei naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklėmis.

09 mėn.

II

Moksleivio kultūrinių interesų ugdymas

1. Įvairaus darbo su skaitytojais organizavimas:

– pokalbiai keičiant knygas;

– pagalba moksleiviams, kurie rengiasi olimpiadoms, konkursams ir t. t.;

– pagalba ypač daug skaitantiems;

– dėmesys bibliotekos vengiantiems moksleiviams (suderinus skaitytojų sąrašus su miestelio biblioteka);

– pagalba vyresnių klasių moksleiviams;

2. Domėjimosi mokslo populiaria literatūra ugdymas:

 • įvairių mokslo sričių knygų parodos;

 • mokymasis savarankiškai pasirinkti literatūrą užduotai temai;

3. Susidomėjimo skaitymu ugdymas:

 • informavimas apie naujas knygas per TV;

 • aktyviausių skaitytojų išrinkimas ir paskelbimas;

 • bibliotekiniai renginiai;

 • bibliotekinės pamokos;

 • knygų, piešinių parodos;

 • tarptautinės vaikų knygos šventės renginiai.

m. m. eigoje

III

Darbas su moksleiviais

 1. Pagalba prasčiau besimokantiems moksleiviams.

 2. Pagalba ypač daug skaitantiems.

 3. Susidėvėjusių knygų tvarkymas.

m.m. eigoje

IV

Bendradarbiavimas su mokytojais

 1. Naujienų mokytojams paskelbimas per TV.

 2. Bendravimas su klasių auklėtojais ir lietuvių kalbos mokytojais.

 3. Pagalba IT srityje.

m.m. eigoje

V

Savišvieta, profesinis tobulinimasis

 1. Mokymasis kursuose.

 2. Mokymasis seminaruose.

 3. Pranešimų rengimas.

 4. Naujos profesinės literatūros skaitymas.

m.m. eigoje

VI

Skaitytojų aptarnavimas

 1. Individualūs pokalbiai su skaitytojais.

 2. Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis.

 3. Informacija skaitytojams apie fondus, naudojimąsi jais.

m.m. eigoje

VII

Darbas skaitykloje

 1. Bibliotekinės pamokos.

 2. Parodos.

 3. Lietuvių, anglų kalbų, informatikos pamokos.

Renginiai I-VIII klasių moksleiviams.

m.m. eigoje

VIII

Fondo komplektavimas ir tvarkymas

 1. Fondo papildymas nauja literatūra.

 2. Fondo nurašymas.

 3. Susidėvėjusių knygų remontas.

 4. Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas.

 5. Darbas su Mobis programa.

m.m. eigoje

 

Vadovėlių fondo komplektavimas ir tvarkymas

 1. Vadovėlių išdavimas dalykų mokytojams.

 2. Duomenų apie mokytojų pageidavimus įsigyti vadovėlius rinkimas.

 3. Vadovėlių užsakymas 2023-2024 m. m.

 4. Naujai gautų vadovėlių priėmimas, antspaudavimas, paskirstymas ir saugojimas.

 5. Vadovėlių fondo visuminės ir individualios apskaitos pildymas įtraukiant aprašus į Mobis.

m.m eigoje

IX

Darbas su Mobis

 1. Mobis programos atnaujinimų įdiegimas.

 2. Naujų knygų įtraukimas į Mobis programą.

m.m. eigoje

X

Fondų tvarkymas

 1. Inventoriaus knygos pildymas.

 2. Pamestų knygų dokumentų pildymas.

 3. Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, antspaudavimas.

 4. Naujų knygų suvedimas į Mobis programą.

m.m. eigoje

XI

Fondų atskleidimas, statistika

 1. Skaitytojų formuliarų analizė.

 2. Klasės sąrašų ir formuliarų sutikrinimas

m.m. eigoje

XII

Administracinis

 1. Bibliotekos darbo planavimas.

 2. Ataskaitos teikimas.

 3. Apsilankymų registravimas.

 4. Abonemento ir skaityklos interjerų tvarkymas, bibliotekos puošimas.

 5. Susidėvėjusių knygų bei vadovėlių nurašymas.

m.m. eigoje

 


 

Darbo skaitykloje planas

Eil. Nr.

Pravedamos priemonės

Data

1

Įvairių dalykų pamokos.

Pagal poreikį

2

Ekskursija į biblioteką ir skaityklą. Supažindinimas su taisyklėmis 1 kl.

09 mėn.

3

Programavimas su bitutėmis ir žaidimas 4 kl.

09 mėn.

4

P. Cvirkos knygos „Rainiukai“ skaitymas ir iliustravimas 4 kl.

09 mėn.

5

Knygelės „Nukas“ skaitymas ir aptarimas. 3 kl.

10 mėn.

6

Šiaurės šalių literatūros pristatymas 3, 4, 6, 8, 9 kl.

11 mėn.

7

Šiaurės šalių literatūros savaitei filmukas ,,Ką žinai apie šiaurės šalių rašytojus?‘‘ 4, 6 kl. Viktorina.

11 mėn.

8

Kaip pasitikėti savimi ir įveikti kasdienes problemas. Knygelės „Aš galiu“ skaitymas ir aptarimas. Iliustravimas 4 kl.

10-12 mėn.

9

Mokinių individuali veikla (ruošimasis pamokoms, informacijos paieška ir t. t.).

Pagal poreikį

10

Knygos „Laimė yra lapė“ skaitymas, aptarimas ir iliustravimas 6 kl.

01 mėn.

11

Užklasinis skaitymas 6, 8, 9 klasėms.

Kas mėnesį

12

Aktualios informacijos skelbimas skaidrių pagalba per televizorių.

Pagal poreikį

13

„Metų knygos rinkimai 2023“ knygų pristatymas 1-4 kl. ir 5-8 kl.

02 mėn.

14

Renginys tarptautinei vaikiškos knygos dienai 1-4 kl.

04 mėn.

15

Žaidimas ,,Bitutės“ ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams.

Pagal poreikį

16

Užsiėmimai su ,,iMO kubais“ 1 – 4 kl.

Pagal poreikį

17

Žaidimai su interaktyviomis grindimis 1-4 kl.

Kiekvieną pertrauką

18

Žaidimas ,,Scottie Go!“ 5 – 8 kl.

Pagal poreikį

19

Laminavimas, įrišimas, karpymas, spausdinimas, kopijavimas.

Pagal poreikį

20

Programavimas su „Bitutėmis“ 5 klasė

Pagal poreikį

Skip to content