Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui.

Komisijos sudėtis, patvirtinta 2023 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V99:

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Vaida Vaičaitienė

Pirmininkė, socialinė pedagogė

Ligita Sipavičienė

Pirmininkės pavaduotoja, specialioji pedagogė

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Vitalija Čyvienė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Asta Pauliukienė

Narė, pradinių klasių mokytoja

Audra Bartašienė

Kviestinė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Ramutė Dubrovskienė

Narė, matematikos mokytoja

 

Komisijos sekretorė raštinės vedėja Inga Andrašiūnienė, patvirtinta 2023 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V99 nėra Komisijos narė.

    Skip to content