Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Balnytė

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas (kontaktinio)

Darbo laikas (nekontaktinio)

Pirmadienis

8.00-12.00

15.30—16.00

Antradienis

8.00-12.00

16.00—16.30

Trečiadienis

8.00-12.00

15.00—16.00

Ketvirtadienis

8.00-12.00

15.00—16.00

Penktadienis

8.00-12.00

15.30 — 15.44

Kontaktai: tel. 8 (340) 46460

El. p. v.balnyte@siesikaimokykla.lt


 

Meninio ugdymo pedagogė Daiva Karaliūnienė

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas (kontaktinio)

Darbo laikas (nekontaktinio)

Pirmadienis

  

Antradienis

10.00 — 11.00

11.30-12.00

 

Trečiadienis

9.00 — 11.00

 

Ketvirtadienis

10.00 — 11.00

11.30-12.00

 

Penktadienis

9.00 — 10.00

8.00 — 9.00

Kontaktai: tel. 8 (340) 46460

El. p. d.karaliuniene@siesikaimokykla.lt

2023-2024 M.M. MODELIO APRAŠAS

  1. Priešmokyklinio ugdymo modelio pavadinimas – Priešmokyklinė grupė.

  2. Grupių skaičius – 1.

  3. Darbo laikas – 4 val.

  4. Darbo dienos per metus – Ugdomosios veiklos laikotarpis per mokslo metus – 175 dienos, 700 val.

  5. Atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros atostogos

2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

  1. Pedagogai ir jų kvalifikacija. Grupėje dirba viena mokytoja:

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Balnytė, pedagoginio darbo stažas – 30 m. (pedagoginio darbo su priešmokyklinio amžiaus vaikais stažas – 16 metų). Pedagogė 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių ir dailės mokytojos kvalifikaciją, o 2004 m. išklausė specialų priešmokyklinio ugdymo kursą, skirtą priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją turintiems pedagogams.

  1. Specialioji pagalba

Reikiamą specialiąją pedagoginę, socialinę pagalbą vaikams ir jų tėvams teiks mokykloje dirbantys švietimo pagalbos specialistai: socialinis pedagogas (1 etatas), specialusis pedagogas (1 etatas), logopedas (0,25 etatas). Esant poreikiui, psichologinę pagalbą teiks Ukmergės ŠPT. Sveikatos priežiūros paslaugą teikia visuomenės sveikatos priežiūros specialistė iš Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (1 d. per savaitę).

    Skip to content