Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Vizija

Inovatyvi, atvira bendruomenei, šiuolaikiška ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą ir atverianti plačias galimybes kiekvieno vaiko saviraiškai.

Misija

Mokykla, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko galimybes ir lūkesčius, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą.

Vertybės

• Geri bendruomenės narių santykiai;
• Mokėjimas mokytis visą gyvenimą; 
• Saugumas;
• Atsakingumas;
• Susitarimų laikymasis.

Ilgalaikiai tikslai 2023-2025 metams

1. Taikyti atnaujintą ugdymo turinį ugdymo procese.
2. Gerinti ugdymo kokybę ir efektyvumą.
3. Stiprinti mokyklos vaidmenį ir įvaizdį visuomenėje

Skip to content