Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla

Veiklos plano (2024-2025 m. m.) rengimo darbo grupė
Veiklos plano (2024-2025 m. m.) rengimo darbo grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė

Inga Andrašiūnienė

Narė, etikos mokytoja,  Mokyklos tarybos pirmininkė

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja, Mokytojų tarybos pirmininkė

Vaida Vaičaitienė

Narė, socialinė pedagogė

Gita Ambrizaitė

 Narė, Mokinių tarybos atstovė

Sandra Balandienė

Narė, ūkvedė

Elvyra Balnienė

Narė, buhalterė

Ugdymo plano (2024-2025 m. m.) rengimo darbo grupė
Ugdymo plano (2024-2025 m. m.) rengimo darbo grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė

Inga Andrašiūnienė

Narė, etikos mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Ligita Sipavičienė

Narė, specialioji pedagogė

Vaiva Šidlauskienė

 Narė, pradinių klasių mokytoja

Giedrė Makavičienė

Narė, anglų kalbos/informatikos mokytoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė, direktorė

Rasa Kuliavaitė

Narė, mokytoja metodininkė. mokyklos tarybos atstovė

Ingrida Krikštaponienė

Narė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Dalius Stašelis

Narys, mokytojas metodininkas, mokytojų tarybos atstovas

Aldona Ruzienė

 Narė, mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė

Vitalija Čyvienė

Narė, mokytoja metodininkė, darbo tarybos atstovė

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda
Ugdymo turinio atnaujinimo komanda

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė, direktorė

Giedrė Makavičienė

Narė, anglų kalbos mokytoja

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Dalius Stašelis

Narys, biologijos mokytojas

Vaiva Šidlauskienė

Narė, pradinių klasių mokytoja

Daiva Prokapienė

Narė, geografijos mokytoja

Ramutė Dubrovskienė

Narė, matematikos mokytoja

Strateginio plano (2023-2025 m.) rengimo darbo grupė
Strateginio plano (2023-2025 m.) rengimo darbo grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė

Inga Andrašiūnienė

Narė, mokyklos tarybos pirmininkė

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Egidijus Barčys

Narys, fizinio ugdymo mokytojas

Ligita Sipavičienė

Narė, specialioji pedagogė

Vaida Vaičaitienė

Narė, socialinė pedagogė

Vaiva Šidlauskienė

 Narė, pradinių klasių mokytoja

Giedrė Makavičienė

Narė, anglų kalbos mokytoja

Elvyra Balnienė

Narė, buhalterė

Krizių valdymo komanda
Krizių valdymo komanda

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Jolanta Ulkštinienė

Pirmininkė

Sigitas Lapka

Narys, istorijos mokytojas

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Egidijus Barčys

Narys, fizinio ugdymo mokytojas

Ligita Sipavičienė

Narė, specialioji pedagogė

Vaida Vaičaitienė

Narė, socialinė pedagogė

Audra Bertašienė

Kviestinė narė, Ukmergės rajono savivaldybės biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Inventorizacijos komisija
Inventorizacijos komisija

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Vaida Vaičaitienė

Pirmininkė, socialinė pedagogė

Onutė Motiejūnienė

Narė, bibliotekininkė

Inga Andrašiūnienė

Narė, raštinės vedėja

Elvyra Balnienė

Narė, buhalterė

Veiklos kokybės įsivertinimo ir vykdymo grupė
Veiklos kokybės įsivertinimo ir vykdymo grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Dalius Stašelis

Pirmininkas, biologijos mokytojas

Giedrė Makavičienė

Narė, anglų kalbos mokytoja

Rasa Kuliavaitė

Narė, lietuvių kalbos mokytoja

Vaida Vaičaitienė

Narė, socialinė pedagogė

Vaiva Šidlauskienė

 Narė, pradinių klasių mokytoja

Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija
VARDAS, PAVARDĖPAREIGOS
Vaida VaičaitienėPirmininkė, socialinė pedagogė
Ligita SipavičienėPirmininkės pavaduotoja, specialioji pedagogė
Rasa KuliavaitėNarė, lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija ČyvienėNarė, lietuvių kalbos mokytoja
Asta PauliukienėNarė, pradinių klasių mokytoja
Audra BertašienėKviestinė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Ramutė DubrovskienėNarė, matematikos mokytoja

Komisijos sekretorė raštinės vedėja Inga Andrašiūnienė, patvirtinta 2023 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V99 nėra Komisijos narė.

Renginių organizavimo grupė
Renginių organizavimo grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Violeta Grigaliūnienė

Narė, anglų kalbos mokytoja

Marytė Talalienė

Narė, technologijų mokytoja

Vaida Vaičaitienė

Narė, socialinė pedagogė

Vaida Balnytė

Narė, dailės mokytoja

Daiva Karaliūnienė

 Narė, muzikos mokytoja

Sigitas Lapka

Narys, istorijos mokytojas

Inovatyvių mokytojų ložė
Inovatyvių mokytojų ložė

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

VARDAS, PAVARDĖ

DĖSTOMAS DALYKAS

Dalius Stašelis

Pirmininkas, biologija

Irena Micienė

Fizika

 Ramutė Dubrovskienė

Matematika

Daiva Prokapienė

Geografija

Ramutė Dubrovskienė

Matematika

Giedrė Makavičienė

Informatika

Egidijus Barčys

Kūno kultūra

Rita Lingienė

Chemija

Inga Andrašiūnienė

 Ekonomika

Alvydas Grigaliūnas

Technologijos

 

Humanitarinių  mokslų metodinė grupė

VARDAS, PAVARDĖ

DĖSTOMAS DALYKAS

Violeta Grigaliūnienė

Pirmininkė, anglų kalba

Giedrė Makavičienė

Anglų kalba

 Sigitas Lapka

Istorija

Daiva Prokapienė

Geografija

Rasa Kuliavaitė

Lietuvių kalba

Vitalija Čyvienė

Lietuvių kalba

Marytė Talalienė

Rusų kalba

Vilma Račkauskienė

Rusų kalba

Daiva Karaliūnienė

Muzika

Inga Andrašiūnienė

 Etika

Vaida Balnytė

Dailė

Neringa Kisevienė

Tikyba

 

Pradinių klasių metodinė grupė

VARDAS, PAVARDĖ

DĖSTOMAS DALYKAS

Vaiva Šidlauskienė

Pirmininkė, pradinis ugdymas

Aldona Ruzienė

Pradinis ugdymas

 Leokadija Talalienė

Pradinis ugdymas

Asta Pauliukienė

Pradinis ugdymas

Vaida Balnytė

Priešmokyklinis ugdymas

Jovita Veržbickaitė

Ikimokyklinis ugdymas

 

Klasės vadovų metodinė grupė

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

Marytė Talalienė

Pirmininkė, klasės vadovė

Ramutė Dubrovskienė

Narė, klasės vadovė

 Rasa Kuliavaitė

Narė, klasės vadovė

Ligita Sipavičienė

Narė, klasės vadovė

Inga Andrašiūnienė

Narė, klasės vadovė

Vitalija Čyvienė

Narė, klasės vadovė

Skip to content